02-11-2019 Natuurwerkdag

01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
06
17
18
19
20
21
22
24
23
25
27
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
previous arrow
next arrow

Nat-uur-werk (dag)??

 
Nee, de natuurwerkdag is niet verregend, ben je gek!!
  
We begonnen gewoon met vrij “dikke lucht” waar na ongeveer een half uur een buitje uit viel.
Dat buitje was er dan wel één van de “buitencategorie” en hield een poosje aan.
De te knotten bomen werden “nog even afgespoeld” zal ik maar zeggen.
  
Gelukkig was er op en rond het erf van Annet genoeg mogelijkheid om even te schuilen.
  
De laatste druppels waren nog niet gevallen of iedereen ging weer snel  aan de slag. Na een half jaar niet knotten wilde iedereen weer aan het zagen, knippen en slepen!
  
Tijdens de koffie met cake/koek sprak Sonja Smit, wethouder van Midden-Delfland, ons toe.
Namens de gemeente sprak zij haar waardering uit voor het(vrijwilligers)werk dat wij (en andere groepen in het hele land) doen.
Zij benadrukte dat we met ons werk bijdragen aan het in stand houden van het landschap in Midden-Delfland.
  
Na de koffie gingen de regenbroeken uit. Even later de regenjas en nog even later werkten we….. IN DE ZON!
  
De lunch, zoals altijd weer goed verzorgd, hebben we heerlijk buiten kunnen nuttigen.
Kruiwagens werden omgedoopt tot ligstoel, …even een welverdiend moment van rust.
Annet gebruikte dat moment niet alleen om ons te bedanken voor het werk dat wordt verzet.
Ze vertelde ook dat de bomen rondom de boerderij een fijne en veilige  plek voor vogels is. Afgelopen zomer heeft een ransuil hier haar jongen  grootgebracht.
  
Na de lunch werden de laatste bomen geknot en moest er nog even flink geknipt en gesleept worden. 
Ook onze jongste vrijwilliger wist haast van geen ophouden. Samen met zijn vader heeft hij flink gezaagd en gesjouwd!! 
Met elkaar hebben we 55 (flinke) bomen geknot!
  
Ik heb de indruk dat  iedereen, ook onze “gasten”, het naar de zin heeft gehad. 
 
 
  
Nb: voor de “gasten” van vandaag: als werkgroep knotten we van november  tot eind maart 1x per 2 weken op zaterdag van 9-13 uur. Heb je  belangstelling? Stuur een mailtje naar   werkgroepwolf@gmail.com