13-03-2021

…Aan een jachthaven en in een geriefbos…..

Zoals te doen gebruikelijk werd de knotgroep weer opgedeeld in twee groepen. De één naar een vertrouwd adres, de jachthaven. De ander naar een geriefbosje aan de Oostveenseweg.

Waarschuwingen van het KNMI werden door de voorbereidingsgroep “in de wind geslagen”. We gaan gewoon beginnen, en wordt het weer te bar, dan stoppen we eerder”. Nou van eerder stoppen is het niet gekomen.

Bij de jachthaven werden de bomen die vorig jaar niet aan snee kwamen alsnog onderhanden genomen. D’r zat een flinke pruik op, dus de “zaagspieren” (waar die ook mogen zitten) konden aan de bak…. in de volle wind. Bij het geriefbosje maakte men het zichzelf zo gerieflijk mogelijk.

Op een relatief klein oppervlak stonden heel wat wilgen geduldig te wachten.   “We doen eerst de bomen aan lijzijde, dan staan we niet de hele tijd in de wind”, zo werd voorgesteld. In korte tijd lag de grond vol met takken. Tijd dus om te ruimen, slieten apart te houden èn de takkenril op te ridderen.

Bij de buren (Weidezicht) mochten we in de hooiberg even op adem komen, voor koffie werd gezorgd. Daar zaten we dan….. in de luwte van de zorgboerderij. Het weer op gang komen was vervolgens wel “even een dingetje”.

Als slot van het werk werd een delegatie verzocht nog even het hazenpad te kiezen naar de slinksloot. De hazen die het pad hadden gebaand maakten zich al snel uit de voeten, die moesten niets van die knotters hebben! Bij de slinksloot werden een paar spontane wilgen “weer tot de orde geroepen”.

Van luwte was inmiddels niets meer over, de door het KNMI voorspelde windsnelheden werden zo ongeveer wel bereikt. En wij knotters….. wij waren wel uitgeknot …. en zeker uitgewaaid.