24-02-2024

Wie luistert hoort meer…..

Ze waren er allemaal. De ganzen met hun “ge-gak”, de meerkoet met z’n “ge-piek”, het koolmeesje met z’n “fietspompje” en natuurlijk de knotters met hun gezaag, geknip, gesleep en stoere verhalen. De polder was ontwaakt.

Meteorologisch zitten we nog in de winter, maar de winterkou is ver te zoeken. Onder de knotters is er enige zorg of we het voor dit seizoen geplande werk wel kunnen afmaken…..
Steeds vaker hoor je dat we “met de natuur moeten meebewegen, en de natuur niet naar onze hand kunnen zetten”. Ik ben het daar mee eens….. maar ja….het knotten…. We zullen zien!

De ladders waren nog niet uit de aanhanger getrokken of de eerste knotters stonden er al op te zagen.  Gelukkig waren er voldoende mensen die (altijd) met beide benen op de grond staan. Leuk hoor dat zagen aan een boom, maar knotten is meer dan dat!. Het hout moet ook nog netjes afgevoerd worden……

In de holte van één van de wilgen had een vlier het voorjaar al in de kop (of tak?). De eerste groene blaadjes hadden zich al gevormd: de lente is in aantocht!!

Na de koffie bleek er een “dun windje” opgestoken te zijn, laten we zeggen dat die vooral aanspoorde om lekker bezig te blijven.

Door “haasje over” te doen werd zo veel als mogelijk een boom tussen elkaars werk ingehouden. De wind hielp “een handje mee” waardoor er bijna geen takken op het pad kònden vallen. Toch hier een puntje van schrijvende “kritiek”:  zagers kijk om je heen en roep voordat een tak valt. En mensen die rondom de boom werken: kijk om je heen en hou contact met degene die in de boom staat te zagen. We willen graag dat iedereen weer heelhuids naar huis kan!

Dankzij  een goed op elkaar ingespeeld team van zagers, knippers, slepers èn vegers hebben we alle geplande bomen onder handen kunnen nemen. De 1e helft van de laan is volledig geknipt en geschoren!

Marijke heeft weer een prachtige compilatie gemaakt, zie bijlage.

Bij aankomst werd waarderend over “de laan” gesproken, “mooi die wilgen zo”. Na afloop werd wèèr lovend over “de laan” gesproken: “mooi die (geknotte) wilgen zo”. En wanneer je  hier van de zomer weer langs komt en de jonge uitlopers op de geknotte wilgen ziet denk je vast:  “mooi die wilgenlaan zo”. Op zo’n laan als deze komt onze inzet voor het in stand houden van het landschap volledig tot z’n recht!!