27-02-2021

De eerste tak werd al weggesleept nog voordat de knotters begonnen waren…….

Dit keer werd op twee locaties in de Dorppolder gewerkt. De deelnemers in twee groepen splitsen,… we doen het al het hele knotseizoen.
Het gerucht gaat dat er daardoor meer werk wordt verzet…(wat natuurlijk niet de reden is!)..
Het gereedschap stond klaar, het werk was geïnventariseerd, het beloofde een heerlijke knotdag te worden.
“Hier de bomen om en om,… daar langs de sloot alles kaal… en op ’t eilandje alleen de zijde van de Dorppolderweg” met die boodschap ging de “campingploeg” aan de slag.
Even verderop, bij Huis ten Dorp, zal de boodschap nog eenvoudiger zijn geweest: ”verder gaan waar we vorige keer gebleven zijn….”
Het was goed toeven in de polder, er stond amper een zuchtje wind en de mist trok steeds verder op.
Vanuit de lucht werden we gadegeslagen door de eerste weidevogels die zijn teruggekeerd naar Midden-Delfland. Op ’t eiland werd al melding gemaakt van een 1e eendennest…., maar schijn bedriegt (zie compilatie.)
De stilte, de ruimte, de rust, het harde werken, dat is genieten in de polder!
Natuurlijk tussendoor is er altijd tijd voor een praatje. Werkenderweg gaat het nu eens over koetjes en kalfjes, maar ook lief èn leed wordt regelmatig met elkaar gedeeld. En niet te vergeten …er wordt ook het nodige gelachen.
Aan t eind van de ochtend had iedereen zijn/haar persoonlijke training erop zitten; was al het knotwerk gedaan, een takkenril weer opgevuld en ongeveer een kuub hout in mootjes gezaagd.
Ennuh… die eerste tak werd vanmorgen weggesleept door een vogel om een nest te bouwen. De lente is in aantocht!