Geschiedenis

In het tijdschrift “De Kampioen” van de A.N.W.B. werd in 1976 een oproep gedaan om in de wintermaanden als vrijwilliger wilgen te gaan knotten, omdat het reguliere onderhoud niet meer uitgevoerd werd door diverse betrokkenen (boeren, waterstaat en soms gemeentes en provincies).
Dit leidde tot een groep vrijwilligers die onder leiding van mentoren van de A.N.W.B. op diverse plaatsen in het land het achterstallig onderhoud ter hand namen.
De diverse groepen hadden geen aparte groepsnamen; men stond bij de A.N.W.B. genoteerd volgens de projecten waarmee men bezig ging.
Een aantal jaren later zo rond 1983 ging er bij de A.N.W.B. een iets andere wind waaien en werd dit winterse werk afgestoten, omdat wij als vrijwilliger de reguliere groenvoorzieningen in de weg zouden staan.
Sinds 2014 gaan wij als werkgroep door met als groepsnaam Werkgroep Wolf, namelijk de naam van de twee A.N.W.B. mentoren die samen verder gingen.
Na het verhuizen van een van de twee en het overlijden van de andere hebben wij de groep als een hommage aan hen gewoon door laten gaan als Werkgroep Wolf.
Wij zijn nu zo’n 40 jaar bezig en hebben een paar vaste projecten, waar wij nu het onderhoud van de wilg of es gedurende de winter eens per 14 dagen op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur, met een onderbreking voor koffie of thee, ter hand nemen.